Menu

Rysunkowe Idiomy 2019

RYSUNKOWE IDIOMY 2019

I. Organizator konkursu
Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego ogłasza juwenaliowy konkurs na najlepszy rysunek ilustrujący obcojęzyczny idiom.

II. Cel konkursu
Celem konkursu jest wzbogacenie słownictwa o nowe wyrażenia idiomatyczne w językach obcych nauczanych w SJO UPWr.

III. Warunki uczestnictwa
Konkurs jest skierowany do studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Na konkurs należy zgłaszać rysunki w formacie A4 lub A3, kolorowe lub czarnobiałe, zgodne z tematem konkursu. Na rysunku powinien także zostać napisany wybrany idiom w języku obcym oraz polskim, aby wiadomo było do jakiego idiomu odnosi się dana ilustracja.

Rysunek powinien być podpisany na odwrocie i zawierać:

Imię i nazwisko autora
Tytuł zdjęcia
Wydział
Numer indeksu autora

W konkursie nie można wystawiać prac, które brały udział w innych konkursach. Zgłaszana praca może mieć tylko 1 autora. Każdy student może zgłosić maksymalnie 1 pracę.

Podstawą decyzji Jury jest ocena prac według następujących kryteriów:
- zgodność z tematem,
- jakość wykonania,
- inwencja, oryginalność oraz kreatywność
-trafność zilustrowania idiomu

Rysunki zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych, dotyczy to między innymi treści powszechnie uznawanych za wulgarne, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej.
Wyboru trzech najlepszych zdjęć dokonuje Jury Konkursu, którego decyzje są ostateczne. 

Termin zgłaszania prac upływa  15 maja 2019 r. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę. Prace należy przynieść do Sekretariatu SJO (pokój 206) ul. J.Mikulicza – Radeckiego 6, 50 – 345 Wrocław