Menu

Zapisy na języki obce w semestrze zimowym 2019/20

 

ZAPISY NA JĘZYKI OBCE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/20

 

II i III,  rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (weterynaria) I i II stopnia od 26 września do 28 września 2019od 8:00 do 23:59


II i III, rok studiów niestacjonarnych I i II stopnia od 10 października do 12 października 2019 od 8:00 do 23:59

 

1      Każdy student ma obowiązek zapisania się na język obcy zgodnie
z Zarządzeniem Rektora 96/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku.

 

2      Przed zapisami student musi sprawdzić, czy uzyskał żeton uprawniający do zapisu. W przypadku braku żetonu lub problemów technicznych należy pisać na adres: usos@upwr.edu.pl


3      W przypadku braku miejsc w grupach z języka preferowanego studenci muszą wpisać się na inny język.


4      Po trzech semestrach nauki języka od podstaw (A1) student ma możliwość podjęcia decyzji czy po 4 semestrze nauki danego języka przystąpi do egzaminu na poziomie B2 z tego języka(np. francuskiego), czy też zakończy egzaminem na poziomie B2 lub C1 z innego języka (np. angielskiego).

 

5      Studenci przystępujący do egzaminu(III rok - 5 semestr) otrzymują jeden żeton na zapis. Ocena z ćwiczeń i ocena z egzaminu podlegają zaliczeniu łącznemu, przy czym obie oceny muszą być pozytywne.

 

6      Studenci posiadający certyfikat mogą być zwolnieni z egzaminu (szczegółowe informacje na stronie SJOiNHS). Studenci ci mają obowiązek dokonać wpisu elektronicznego i przybyć na pierwsze zajęcia, zgodnie z harmonogramem, przedstawiając lektorowi oryginał certyfikatu wraz z jego kserokopią.

 

7      Na studiach II stopnia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra zajęcia odbywają się na poziomie B2+ (język specjalistyczny).

 

8      Studenci realizujący język obcy awansem muszą złożyć podania w SJOiNHS do 10 dni roboczych po rozpoczęciu semestru. Po tym terminie nie ma możliwości wpisu na ćwiczenia. 

 

9      Zmiana grupy ze względu na poziom zaawansowania jest możliwa do końca trzeciego tygodnia zajęć w sekretariacie (pokój 206) SJOiNHS.

 

10    Ze względu na zbyt małą liczbę studentów niektóre grupy mogą nie powstać. W takiej sytuacji student musi w sekretariacie SJOiNHS (pokój 206)  przepisać się do innej grupy na początku pierwszego tygodnia zajęć.

 

11   Prowadzący zajęcia w danej grupie może zostać zmieniony po zapisach (względy organizacyjne).

 

12   Studenci nie mogą  zapisywać się na lektoraty kolidujące z innymi zajęciami. Nie wolno zlecać zapisu innej osobie.

 

13   Po zapisie na lektoraty student ma obowiązek sprawdzenia na swoim koncie poprawności dokonanego zapisu. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z zapisem prosimy o  niezwłoczny kontakt z SJOiNHS.

 

14   Brak wpisu w terminie, oznacza brak możliwości uczestniczenia w zajęciach i przystąpienia do egzaminu oraz brak zaliczenia w danym semestrze.

 

15   Zapisy odbywają się na stronie https://ul.up.wroc.pl/. Instrukcja szczegółowa.

 

 

mgr Ewa Hajdasz

Dyrektor SJOiNHS