Menu

Egzamin dla studentów w sesji zimowej, w roku akad. 2021/2022EGZAMINY W ROKU AKAD. 2021/2022
DATA
GODZ.

14.01.2022

godz.16:00 - 7 semestr (I termin) (+ ustny od 18:00)

21.01.202227.01.2022
28.01.2022

godz.18:00 (grupy pon, wtorek, piątek)

(I termin) + (II termin  dla 7 semestru)


weterynaria (I termin)

godz. 10:00 (w przypadku zajęć online) / godz. 18:00 (w przypadku zajęć stacjonarnych)


godz. 18:00 (język ogólny: grupy środa, czwartek)

4.02.2022

11.02.2022


12.02.2022

godz. 18:00 (II termin pisemny dla grup ogólnych i weterynarii) oraz

I termin dla grup niestacjonarnychgodz. 18:00 (II termin dla grup niestacjonarnych)


egzamin ustny studia niestacjonarne


7-11.02.2022


od 14.02-18.02.2022

egzaminy ustne (weterynaria i język ogólny)


egzaminy ustne II termin (weterynaria i język ogólny)


INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU:


Egzaminy pisemne odbywają się w roku akad. 2021/2022 w formie zdalnej. Studenci podchodzą do egzaminu na platformie CKNO. Aby podejść do egzaminu ustnego student musi zaliczyć egzamin pisemny na min 60 % (egzamin pisemny student zdaje na zaliczenie, a nie na ocenę). Egzamin pisemny trwa 60 minut. Podczas rozwiązywania testu egzaminacyjnego student NIE ma możliwości powrotu do poprzedniego zadania. W przypadku zaliczenia egzaminu pisemnego na min 60% i niezdania egzaminu ustnego, student musi poprawić jedynie egzamin ustny. *Jeżeli komuś zdecydowanie nie pasuje dany termin, prosimy o kontakt z lektorem do 10 stycznia 2022 r.