Menu

Egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego odbędzie się 

w SJOiNHS czwartek 13 lutego 2020 roku. Termin dotyczy również studentów Weterynarii.

 

Egzamin PISEMNY: godz. 9:00

Egzamin USTNY: od godz. 11:00