Menu

Zapisy na języki obce w semestrze letnim 2019/2020

ZAPISY NA JĘZYKI OBCE W SEMESTRZE  LETNIM 2019/20 

 

I, II rok studiów stacjonarnych 1-go i 2-go stopnia I, II rok stacjonarnych i niestacjonarnych – weterynaria od 25 lutego do 27 lutego 2020 od 8:00 do 23:59

   

I, II rok studiów niestacjonarnych 1-go i 2-go stopnia od 06 marca do 08 marca 2020 od 8:00 do 23:59

 

 

 

1  Każdy student ma obowiązek zapisania się na język obcy zgodnie z Zarządzeniem Rektora 96/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku.

 

2  Przed zapisami student musi sprawdzić, czy uzyskał żeton uprawniający do zapisu. W przypadku braku żetonu lub problemów technicznych należy pisać na adres: usos@upwr.edu.pl

 

 

3  Język angielski rozpoczyna się od poziomu B1. Od poziomu A1studenci I roku mogą wybrać język: chiński, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski. W semestrze 2, 3, 4 nauki języka nie ma grup na poziomie A1.

 

4  W przypadku braku miejsc w grupach z języka preferowanego studenci muszą zapisać się na inny język.

 

 

5  Studenci studiów II stopnia, którzy uczęszczali w semestrze zimowym na zajęcia z języka obcego, zapisują się do tego samego prowadzącego.

 

6  Studenci realizujący język obcy awansem muszą złożyć podanie w SJOiNHS do 10 dni roboczych od rozpoczęcia semestru. Po tym terminie nie ma możliwości zapisu na ćwiczenia.

 

7  Na studiach II stopnia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra, zajęcia odbywają się na poziomie B2+ (język specjalistyczny). Minimalny wymagany poziom znajomości języka obcego w tych grupach to B2.

 

8  Zmiana grupy ze względu na poziom zaawansowania lub zmiana w planie zajęć jest możliwa do końca trzeciego tygodnia zajęć w sekretariacie SJOiNHS.

 

 

9  Ze względu na zbyt małą liczbę studentów niektóre grupy mogą nie powstać. W takiej sytuacji student musi przepisać się do innej grupy na początku pierwszego tygodnia zajęć w sekretariacie SJOiNHS (pokój 206).

 

10 Liczebność w grupach językowych wynosi 16 osób.

 

 

11 Prowadzący zajęcia w danej grupie może zostać zmieniony po zapisach przez SJOiNHS ze względów organizacyjnych.

 

12 Studenci nie mogą zapisywać się na lektoraty kolidujące z innymi zajęciami.

 

13 Nie wolno zlecać zapisu innej osobie.

 

14 Po zapisie na lektoraty student ma obowiązek sprawdzenia na swoim koncie poprawności dokonanego zapisu. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z zapisem prosimy o niezwłoczny kontakt z SJOiNHS.Całkowitą odpowiedzialność za sprawdzenie, czy wpis do sytemu USOS jest prawidłowy ponosi student.

 

15 Studenci, którzy nie zapiszą się na listę w terminie nie mogą uczestniczyć w zajęciach i przystąpić do egzaminu. Skutkuje to brakiem zaliczenia w danym semestrze. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za studentów, którzy uczęszczają na zajęcia pomimo braku zapisu na listę w systemie USOS. Wszelkie oceny, zaliczenia i obecności, które uzyskał student niezapisany, zostają anulowane w przypadku stwierdzenia przez prowadzącego braku nazwiska danego studenta na liście USOS.

 

16  Zapisy odbywają się na stronie https://ul.up.wroc.pl/. Instrukcja szczegółowa.

 

 

mgr Ewa Hajdasz

Dyrektor SJOiNHS