Menu

Dyżury pracowników SJO czerwiec 2020

Dyżury  będą realizowane w formie online (Hangouts Meet) lub w formie stacjonarnej (Mikulicza-Radeckiego 6). Student, który chce skontaktować się z lektorem  stacjonarnie proszony jest o napisanie maila do lektora 3 dni robocze przed dyżurem i poinformowanie o chęci spotkania w SJO (konieczność monitorowania liczby studentów oraz zachowania bezpiecznej odległości między nimi).