Menu

ZAPISY NA JĘZYKI OBCE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 W SEMESTRZE LETNIM


I, II rok studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz stacjonarne i niestacjonarne jednolite studia 

magisterskie (weterynaria) od 27 lutego do 28 lutego 2022 (niedziela-poniedziałek)

I, II rok studiów niestacjonarnych I i II stopnia od 1 marca do 2 marca 2022 (wtorek-środa)

 

  

1)    Każdy student ma obowiązek zapisania się na język obcy zgodnie z Zarządzeniem Rektora 123/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.  Zapisy odbywają się na stronie https://ul.up.wroc.pl/

 

2)    Przed zapisami student musi sprawdzić, czy uzyskał żeton uprawniający do zapisu. W przypadku braku żetonu lub problemów technicznych należy pisać na adres: usos@upwr.edu.pl

 

3)    Studenci I roku mogą wybrać język: 


         Na kierunku weterynaria istnieje możliwość zapisu na języki wyłącznie od poziomu B1. 

       Proszę wziąć pod uwagę dokonując zapisu na lektoraty, że absolwenci uczelni, którzy po ukończeniu studiów będą znać dwa języki obce, zwiększają swoje szanse na rynku pracy. Więcej informacji na temat różnych języków na stronie :

5)    W przypadku braku miejsc w grupach z języka preferowanego studenci muszą zapisać się na inny język.

6)    Studenci studiów II stopnia oraz kierunku weterynaria, którzy uczęszczali w semestrze zimowym na zajęcia z języka obcego, zapisują się do tego samego prowadzącego.

7) Student, który ma zaliczony język na innym wydziale UPWr lub innej uczelni, może ubiegać się o przeniesienie i uznanie punktów ECTS z dotychczasowego przebiegu studiów. Sprawę rozstrzyga prodziekan na zasadach określonych w Regulaminie studiów.. Student nie musi zapisywać się na język w systemie USOS.

 8)     Studenci posiadający zgodę prodziekana na realizowanie języka obcego awansem muszą złożyć podanie o wpis do grupy w SJOiNHS  do 10 dni od rozpoczęcia semestru. Po tym terminie nie ma możliwości zapisu na ćwiczenia. 

9)    Na studiach II stopnia zajęcia odbywają się na poziomie B2+ (język obcy specjalistyczny).


10)    Zmiana grupy ze względu na poziom zaawansowania jest możliwa do końca trzeciego tygodnia zajęć (do 18.03.2022) w sekretariacie SJOiNHS (pokój 206).


11)    Ze względu na zbyt małą liczbę zapisanych studentów niektóre grupy mogą nie zostać utworzone.  W takiej sytuacji student musi przepisać się do innej grupy na początku pierwszego tygodnia zajęć w sekretariacie SJOiNHS (pokój 206)  lub drogą mailową: sjoinhs@upwr.edu.pl

12)  Prowadzący zajęcia w danej grupie może zostać zmieniony po zapisach przez SJOiNHS ze względów organizacyjnych.

13)    Studenci nie mogą zapisywać się na lektoraty kolidujące z innymi zajęciami.

14)    Po zapisie na lektoraty student ma obowiązek sprawdzenia na swoim koncie poprawności dokonanego zapisu. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z zapisem prosimy o niezwłoczny kontakt z SJOiNHS. Całkowitą odpowiedzialność za sprawdzenie czy wpis do systemu USOS jest prawidłowy ponosi student.

15)    Studenci, którzy nie zapiszą się na listę w terminie, nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Skutkuje to brakiem zaliczenia przedmiotu “Język obcy” w danym semestrze. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za studentów, którzy uczęszczają na zajęcia pomimo braku zapisu na listę w systemie USOS. Wszelkie oceny, zaliczenia i obecności, które uzyskał student niezapisany, zostaną anulowane w przypadku stwierdzenia przez prowadzącego braku nazwiska danego studenta na liście USOS.


 

Dyrektor SJOiNHS

mgr Ewa Hajdasz