Menu

ZAPISY NA JĘZYKI OBCE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2022/2023

Uwaga!
Dokument który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.


ZAPISY NA LEKTORATY Z JĘZYKÓW OBCYCH

W SEMESTRZE  ZIMOWYM 2022/23


II i III  rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (weterynaria)   pierwszego i drugiego stopnia w dniu 3 października 2022 II i III  rok studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia z wyjątkiem weterynarii 

w dniach 7-8 października 2022  1. Zapisy odbywają się na stronie https://ul.upwr.edu.pl/. Jak zapisać się? Instrukcja szczegółowa


 1. Każdy student ma obowiązek zapisać się na lektorat z języka obcego zgodnie z Zarządzeniem Rektora 127/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku

 1. Przed zapisami student musi sprawdzić, czy uzyskał żeton uprawniający do zapisu. W przypadku braku żetonu lub problemów technicznych należy pisać na adres: usos@upwr.edu.pl 

 1. W przypadku braku miejsc w grupach z języka preferowanego studenci muszą zapisać się na inny język.

 1. Po trzech semestrach nauki języka od podstaw (A1) student ma możliwość podjęcia  decyzji, czy po czwartym semestrze nauki danego języka przystąpi do egzaminu na poziomie B2 z tego języka (np. francuskiego), czy też przystąpi do egzaminu na poziomie B2 lub C1 z języka angielskiego. 

 1. Studenci posiadający certyfikat mogą być zwolnieni z egzaminu (szczegółowe

informacje na stronie SJOiNHS). Studenci ci mają obowiązek dokonać wpisu

elektronicznego i przybyć na pierwsze zajęcia, zgodnie z harmonogramem,

przedstawiając lektorowi oryginał certyfikatu wraz z jego kserokopią.


 1. Na studiach II stopnia,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra, zajęcia odbywają się na poziomie B2+ (język specjalistyczny).

 1. Zmiana grupy ze względu na poziom zaawansowania jest możliwa do końca trzeciego tygodnia zajęć w sekretariacie SJOiNHS (pokój 206).

 1. SJOiNHS zastrzega sobie prawo do likwidacji grupy ze względu na zbyt małą liczbę zapisanych osób.W takiej sytuacji student musi przepisać się do innej grupy na początku pierwszego tygodnia zajęć w sekretariacie SJOiNHS (pokój 206).

 1. SJOiNHS zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego zajęcia już po zapisach ze względów organizacyjnych.

 1. Studenci nie mogą zapisywać się na lektoraty kolidujące z innymi zajęciami.

 1. Po zapisie na lektoraty student ma obowiązek sprawdzenia na swoim koncie poprawności dokonanego zapisu. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z zapisem prosimy o niezwłoczny kontakt z SJOiNHS. Całkowitą odpowiedzialność za sprawdzenie, czy zapis do systemu USOS jest poprawny, ponosi student. 

 1. Studenci, którzy nie zapiszą się na lektoraty we właściwym terminie, nie mogą uczestniczyć w zajęciach i przystępować do egzaminu. Skutkuje to brakiem zaliczenia przedmiotu “Język obcy” w danym semestrze. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za studentów, którzy uczęszczają na zajęcia pomimo braku zapisu na listę w systemie USOS. Wszelkie oceny, zaliczenia i obecności, które uzyskał student niezapisany, zostają anulowane w przypadku stwierdzenia przez prowadzącego braku nazwiska danego studenta na liście w systemie USOS.
 Dyrektor SJOiNHS

 mgr Ewa Hajdasz