Menu

Zapisy na przedmioty: Przedsiębiorczość akademicka oraz Innowacje

Zapisy na przedmioty obowiązkowe :

Przedsiębiorczość akademicka oraz Innowacje,

realizowane w ramach Studium Języków Obcych i Nauk Humanistycznych

 

            

Zapisy odbywają się drogą elektroniczną w systemie USOSweb  - https://usos.upwr.edu.pl/

w zakładce Dla Studentów-->Rejestracja-->Rejestracja na zajęcia.


 

Zajęcia z przedmiotów Przedsiębiorczość akademicka oraz Innowacje będą realizowane na czterech spotkaniach. Terminy spotkań dla poszczególnych grup będą widoczne przy zapisach.

Zapisy na przedmiot Przedsiębiorczość akademicka dla studentek i studentów 6. semestru stacjonarnych studiów licencjackich:

Kod przedmiotu SJO-SI>PRZAK     – Przedsiębiorczość akademicka

Termin zapisów:  27 II– 28 II 2022,  termin dodatkowy:  3 III 2022

               Termin rekrutacji do projektu przez IRK:  27 II - 6 III 2022

 

Zapisy na przedmiot Innowacje  dla studentek i studentów 1. lubi  2. semestru stacjonarnych studiów magisterskich:

Kod przedmiotu SJO-SM>INNOW     – Innowacje

Termin zapisów:  27 II– 28 II 2022,  termin dodatkowy:  3 III 2022

Termin rekrutacji do projektu przez IRK:  27 II - 6 III 2022

 

 

Student niezapisany na zajęcia nie uzyskuje zaliczenia z tego przedmiotu.

UWAGA !!!     Ważna informacja dla studentek i studentów : <informacja>

Zajęcia z przedmiotów Przedsiębiorczość akademicka oraz Innowacje będą prowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w ramach projektu POWR.03.05.00-00-ZR48/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki temu dofinansowaniu możemy zaprosić do prowadzenia tych zajęć wyjątkową kadrę złożoną z doświadczonych edukatorów i innowacyjnych przedsiębiorców. Wiąże się to także z koniecznością dopełnienia dodatkowych formalności.  Prosimy o zapoznanie się z informacją  <informacja> dla  studentek i studentów studiów stacjonarnych zapisujących się na ww. przedmioty.