Menu

Zapisy na przedmioty: Przedsiębiorczość akademicka oraz Innowacje

INFORMACJA DLA STUDENTEK/ÓW, KTÓRZY ZAPISUJĄ SIĘ NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE: “PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA” 

w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

 

Droga Studentko, Drogi Studencie,

 

Zajęcia w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych „Przedsiębiorczość akademicka”,  na które zapisujesz się w bieżącym semestrze, są współfinansowane ze środków funduszy europejskich w ramach projektu “Zrównoważony rozwój uczelni w celu realizacji Programu “Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” na rzecz Rozwoju Regionalnego”, umowa nr POWR.03.05.00-00-ZR48/18-00. 

Zapisując się na zajęcia z tego przedmiotu, stajesz się jednocześnie uczestnikiem projektu. Wiąże się to z koniecznością dopełnienia dodatkowych formalności: oprócz zapisania się na zajęcia z ww. przedmiotów przez USOS, musisz wypełnić także dokumenty związane z przystąpieniem do projektu. Są to: Formularz zgłoszenia do projektu oraz Oświadczenie uczestnika projektu  dostępne w systemie IRK2:

 https://irk.upwr.edu.pl/pl/offer/POWER_2021_22_ZIEL_DOL_Z.

Dokumenty te należy wypełnić i wysłać w systemie IRK2 w nieprzekraczalnym terminie 1 X - 7 X 2022  r.  Dotrzymanie tych terminów jest bardzo istotne!

Wypełnione w systemie IRK2 dokumenty należy  wydrukować, podpisać czytelnie i dostarczyć do Biura Projektu, które uruchomi stanowisko rekrutacyjne (3 X - 7 X 2022)  w holu głównym Budynku Melioracji C2 pl. Grunwaldzki 24, w którym będzie można uzyskać pomoc w kwestii zapisów.

W przypadku braku możliwości uzupełnienia dokumentów samodzielnie przez system IRK2, prosimy o przyjście do stanowiska rekrutacyjnego, nasz zespół pomoże w wypełnieniu formalności na miejscu.

Więcej informacji dotyczących wypełniania dokumentów oraz projektu udzielają pracownicy Biura Projektu: Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, Sekcja Wsparcia Projektowego e-mail: przedsiebiorczosc@upwr.edu.pl, tel. 71 320 5112, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław bud. C2, p. 3MF. 

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu rekrutacji uczestników/ek uczestnictwa w projekcie w Zadaniu 4. Uniwersytet 4.0 dostępnym na stronie informacyjnej projektu pod adresem:  

https://upwr.edu.pl/wspolpraca/projekty/power-regzd