Menu

Meetings for Dialogue – Spotkania w Dialogu

Meetings for Dialogue to pierwsza próba stworzenia dyskusyjnego forum dla studentów SJO w formie regularnych spotkań. Spotkania w języku obcym z gościnnymi wykładowcami spoza studium wymagają od studentów podjęcia wyzwania samodzielnego porozumienia się, co stanowi atrakcyjną alternatywę dla programowych zajęć. Autentyczne sytuacje, w których studenci zmuszeni są do aktywnego korzystania ze swoich umiejętności językowych, aby wejść w dialog z innymi, którzy inaczej mówią, inaczej się zachowują i inaczej myślą – to szansa, aby pokazać jak wyjątkowym kanałem porozumiewania się ludzi jest język, i jak bardzo otwiera on nam możliwości wszechstronnego rozwoju i kontaktu z innymi.

Jak to się zaczęło?

Zaprosiliśmy pierwszego gościa. Spotkanie wzbudziło więcej emocji niż powtórka strony biernej. I tak pomysł zrodził się z potrzeby. Rozpoczęliśmy pierwszy cykl wykładów gościnnych dla studentów Studium Języków Obcych. Chcieliśmy pokazać, że uczenie się języka obcego nie jest jedynie zaliczaniem przedmiotu w ramach programu studiów, ale zdobywaniem niezbędnego narzędzia komunikacji w dzisiejszym świecie nauki, biznesu i kontaktów międzyludzkich. Nauczanie żywego języka w ograniczonych i sztucznych warunkach sali wykładowej zawęża perspektywę jego użycia, a my chcielibyśmy poprzez Spotkania w Dialogu tę perspektywę naszym studentom rozszerzać.

Uczestnicząc w spotkaniach studenci mają również szansę przenieść swoje doświadczenia z komunikacji internetowej do świata realnych kontaktów międzyludzkich, które od obu stron wymagają wprawdzie większego wysiłku i odpowiedzialności za to co się mówi, ale dają jednocześnie więcej satysfakcji i radości.

Kim są nasi goście?

Wykłady w językach obcych połączone z dyskusją wygłaszają goście z różnych obszarów językowo- kulturowych oraz różnych dziedzin wiedzy. Studenci uczestniczący w spotkaniach mają poprzez to szansę kontaktu z różnorodnością akcentów, stylów prezentacji oraz tematów. W ten sposób rozwijamy u nas dobrą tradycję otwartości, przezwyciężania uprzedzeń i ciągłego pogłębiania wiedzy. Naszym priorytetem jest aby Spotkania w Dialogu odbywały się w atmosferze wzajemnego szacunku.

Nasi goście, którzy przyjmują zaproszenia, aby społecznie wygłosić wykłady – to nasi partnerzy. Ich entuzjazm i społeczne zaangażowanie jest inspiracją, aby to przedsięwzięcie dalej się rozwijało. Zapraszamy ludzi z pasją, którzy dzielą się ze studentami tym, czym żyją, swoją wiedzą i doświadczeniem, jednocześnie pokazując, że dialog to bardzo dobra droga, aby szukać rozwiązań problemów, budować wzajemne zaufanie i cieszyć się innością innych.

 

Dotychczasowe spotkania

1.     12.05.2014: Sustainability an Interdisciplinary Science  by Steffen Geissler

2.     14.05.2014: Sustainability –  Danger of Environment Protection by Steffen Geissler

3.     20.05.2014: Sustainability – Good Looking vs Being Good by Steffen Geissler

4.     27.05.2014: Die etikettiert Gesellschaft by Steffen Geissler

5.     27.05.2014: Nachhaltigkeit – gut aussehen vs. gut sein by Steffen Geissler

6.     24.11.2014: Myths and Facts About Past and Contemporary Family by Jacek Gulanowski

7.     17.12.2014: Sustainability-driven Thinking wykład wygłoszony przez Steffen Geissler

8.     23.04.2015: What People in Britain Read Today by Michaela Čaňková

9.     18.11.2015: Successful Education: How to Educate Creative Engineers by Tomasz Arciszewski

10.   2.12.2015: Refugees Welcome vs. Angela, we have a huge problem by Sonja Stankowski

11.   10.12.2015: The Poles and the Czechs - Close or Distant? by Michaela Čaňková

12.   3.06.2016: What Animal Is Your Mind Right Now? On How Mindfulness Helps Us Tame Ourselves by Dorota Nawojczyk

13.   19.05.2017: Obesity, Bariatric Surgery and Animal Models: Why Do We Need to Use Animals In Research? by Dominika Stygar

14.   24.05.2017: Can Polish Roads Be Better? by Wojciech Kozłowski

15. 5.12.2017: How Following My Dreams Turned Me into a Nomad by Kay Grey

16.23.03.2018: Secret Life on the Ocean Waves by Arkadiusz Hrysiukowicz

17. 22.05.2018 Ĉu esperanto estas viva lingvo?  Is Esperanto a Living Language by Zdzisław Koczarski

18. 11.10.2018  Rothamsted Research - the Oldest Agricultural Research Station in the World by Malcolm John Hawkesford

19. 30.10.2018 Following the Silk Road (Overland from Istanbul, Turkey to Beijing, China)

 by Kay Grey

      20. 12.12.2018 Following the Silk Road (Overland from Istanbul, Turkey to Beijing, China)

      by Kay Grey


      21. 05.04.2019 Garden – the Healing Environment by dr inż. Bożena Szewczyk-Taranek


      22. 24.04.2019 Think Outside Europe-challenges of the Polish business in Algeria by Rafał Raźny

     

      23. 24.05.2019  „Animacje jak z bajki” by Magdalena Zalewska

     

      24. 12.11.2019 ”Bilingualism- May The Force Be With You” by Ewa Tomczak and Dorota Jaworska-Pasterska


  

na zdjęciu  poniżej wykład dr n. biol Dominiki Stygar

 img_20170519_124539_1

na zdjęciu  poniżej  Michaela Čaňková 

wp_20151210_16_41_34_pro

  na zdjęciu  poniżej profesor Tomasz Arciszewski

dsc_0256

 

na zdjęciu poniżej Pan Arkadiusz Hrysiukowicz

3_800x600_ 


na zdjęciu poniżej Kay Grey 

img_2806_1

na zdjęciu poniżej Agnieszka Gałek (organizatorka) oraz Ewa Tomczak i Dorota Jaworska-Pasterska

zdjecie_nr_1

http://www.up.wroc.pl/ogloszenia/42067/zaproszenie_na_wyklad_sustainability_driven_thinking_w_ramach_forum_meetings_for_dialogue.html

http://www.glos.up.wroc.pl/aktualnosci/20136/spotkania_w_dialogu.html