Menu

O SJOiNHS

1951     - Zakład Języków Obcych

1953     - na mocy zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z 2 lutego 1953 r.
               powołane zostało Studium Języków Obcych jako międzywydziałowa jednostka dydaktyczna

1955     - przemianowane na Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO)

1991     - zmiana nazwy na Studium Języków Obcych (i nowa lokalizacja – ul. Bartla 6 do roku 2006)

2006      - zmiana lokalizacji Studium Języków Obcych (ul. M. Skłodowskiej – Curie 42)

2014     - zmiana lokalizacji Studium Języków Obcych (ul. J. Mikulicza – Radeckiego 6)

2018     - przemianowane na Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych

Kierownicy

1951 – 1955     dr Franciszek Jankowski

1955 – 1973     mgr Marta Ryziewicz

1973 – 1976     mgr Jerzy Petryński

1976 – 1991     mgr Józef Ragiel

1991 – 1997     mgr Jolanta Król

1997 – 2013     mgr Jadwiga Bolechowska

2013 –            mgr Ewa Hajdasz